سرخط خبرها
خانه / اس ام اس جدیــد / اس ام اس انتظـار / گلچین اس ام اس های متنوع فروردین ۹۳
 

گلچین اس ام اس های متنوع فروردین ۹۳

5599380-142351-an-icon-set-of-grunge-cartoon-smiley-faces

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است

اما من میگویم چشمانش عسلی ست

نه برای رنگش “چون شیرینترین خاطراتم در چشمانش بود”

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

گفتی لب تر کن تا دنیا را به پایت بریزم

حالا من چشم تر کردم

می آیی ؟

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

یا بخت ما طریق مروت فرو گذاشت

یا او به شاه راه طریقت سفر نکرد

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

مشترک مورد نظر این روزهایت کیست

که دیگر در دسترس بودن و نبودن من برایت مهم نیست . . . ؟

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد

فرهاد سنگ نمی سُفت!

مجنون آشفته نمی خُفت!

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است

اما من میگویم چشمانش عسلی ست

نه برای رنگش “چون شیرینترین خاطراتم در چشمانش بود”

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

چقدر شَب اضافه می آید

وقتی که نیستی . . .

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

ایســــتاده ام

بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود…!

مــــــــــــن،

همیــــن جــــا،

کنــــار قــــولــهایــت،

درســـــت روبــــروی دوســــت داشتـــنت

و در عمــــق نبودنــــت،

محــــکم ایستــــاده ام…!

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

تو صادقانه دروغ بگو

من عاشقانه کاری خواهم کرد

“ماه” همیشه پشت ابر بماند . . . !

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

گاهـــی دلــــــم هـــوس شیطنــــــت میکنــــــد

از همــــــان شیطنــــــت هایــــــی کـــه

حــــــرف تـــو پشــــــت آن بنــــــد اســــــت

که میگـــویـــی :

مگـــــــــه دستـــــــــم بهــــــت نرســــــه . . .

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

من مانده ام با یاد تو

و بغضی که لگد می زند

بر حنجره ای پا به ماه . . .

متن های عشق و عاشقی جدید

هنوز ته مانده ی بوسه ات را روی لبم میمکم

هنوز ته مانده ی آغوشت را محکم بغل می کنم . . .

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

هنوز به یاد می آورم “دوست داشتن” هایت را

که روزه ی سکوت ثانیه ها را می شکست

تو سخت به ثانیه هایم چسبیده ای . . .

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

محال است آدمی چیزی را به دست آورد

که خود هرگز آنرا نبخشیده باشد

پس عشقی در حد کمال ببخش

تا عشقی در حد محال به دست آوری . . .

گلچین اس ام اس های متنوع فروردین ۹۳,اس ام اس خنده دار ۹۳,اس ام اس تنهایی ۹۳,اس ام اس انتظار ۹۳,اس ام اس عاشقانه ۹۳,اس ام اس جدید عاشقانه ۹۳,اس ام اس تنهایی ۹۳,اس ام اس سنگین ۹۳,اس ام اس به سلامتی ۹۳,اس ام اس رفاقتی ۹۳,اس ام اس جدید ۹۳

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

از وقتــی که نیسـتی

خـدا می دانـد

چقــدر آب به صـورَتـم پـاشیـدم

لعنــتی

این کـابوس انقــدر واقعی ست

که از خواب بیــدار نمی شـوم . . .

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

درختان به من آموختند :

پایبندی هرکس به اندازه ی ریشه ی اوست ، به هر درختی نمی توان تکیه کرد !

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام

بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی

و من بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . .

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

رسم “خوب” ها همین است

حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان

با دلت چنان می کند که هنوز نرفته ، دلتنگشان می شوی !

…::: اس ام اس زیبا تنهایی فروردین ۹۳ :::…

لبخند که میزنی

کمترین اتفاقی که می افتد

اختلال در تشخیص ماه های قمریست . . . !

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

آغوش تو

تنها دروازه ایست

که برای فتحش

باید اول تسلیم شد . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

دلم آرامشِ وارونه میخواهد

یعنی:

“ش م ا ر ا ”

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

این بی تفآوتی هآ

این بی خَبَری هآ

گآهی دیدآر از سَر اجبآر

نَبودَن هآ… نَدیدَن هآ

یَعنی بُرو

گآهی چِقَدر خِنگ میشویم . . .

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

ﺗﻨﻬﺎیی ﺣﻖ کسی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴ ﻜﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﺼﻴﺐ کسی ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

تنم انگار تابستان سرشت است

تن ِ تو اول ِ اردیبهشت است

دهانم ماه مرداد است در یزد

لبت، بانوی من، “یخ در بهشت” است

…::: اس ام اس زیبا فروردین ۹۳ :::…

بـیـمـار تـوام ، روی توام درمان است

جان داروی عاشقان رخ جانان است

بـشـتـاب ، کـه جـانـم بـه لـب آمـد بی‌تو

دریـاب مـرا ، کـه بـیـش نـتوان دانست . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

کاش کسی باشد

تا بغضهایم را قبل از لرزیدن چانه ام بفهمد

کاش . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

سخت بود

فراموش کردن کسی

که با او

همه چیز و همه کَس را

فراموش می‌کردم . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

از نقش های ستاره دلم درد میکند

از عشق چند باره دلم درد میکند

دار و ندار قلب من یک حس شیشه ایست

از هرچه سنگ خاره دلم درد میکند . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

دیکتاتور

تویی و آغوشت

که هر بار

مرا تسلیم می کند . . . !

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

وقت تلاقی چشمانمان

گونه هایت گل می اندازد

این زیباترین گل دنیاست . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

مثل ندارد

میم های ِ مالکیتی

که از زبان ِ

تو می شنیدم . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

ماه من ، مبادا گرفته باشی

که شهری را ، به نماز آیات وا میدارم . . .

جملات عشق ورزی جدید

تبعیـد یعـنی

ســردی وُ غربتــی ممـلو

دور از دســت هـای ِگـرم ِتو . . .

…::: اس ام اس زیبا عاشقانه فروردین ۹۳ :::…

انتظار

زیباترین نقاشی دنیاست

وقتی حاصل تصویرش

تـــو باشی . . .

گلچین اس ام اس های متنوع فروردین ۹۳,اس ام اس خنده دار ۹۳,اس ام اس تنهایی ۹۳,اس ام اس انتظار ۹۳,اس ام اس عاشقانه ۹۳,اس ام اس جدید عاشقانه ۹۳,اس ام اس تنهایی ۹۳,اس ام اس سنگین ۹۳,اس ام اس به سلامتی ۹۳,اس ام اس رفاقتی ۹۳,اس ام اس جدید ۹۳

همچنین ببینید

اشعار عاشقانه و زیبای ۹۴

اشعار عاشقانه و زیبای ۹۴ +140

اس ام اس عاشقانه مرداد ۹۴

اس ام اس عاشقانه مرداد ۹۴ +190

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *